موزیک زیبای دایره از دارک گرین

دانلود آهنگ جدید دارک گرین با عنوان دایره

دانلود آهنگ دایره از دارک گرین با کیفیت 128

دانلود آهنگ دایره از دارک گرین با کیفیت 320

مدت زمان : 4:33

متن آهنگ دایره از دارک گرین :

در دایره ای که آمدن و رفتن ما او را به دایت نه به نهایت پیدا
کسی نزند دمی در این معنی راست کی این آمدن و رفتن به کجاست
افسوس که نامه ی جوانیت غیب شد تازه بهار زندگانی طی شد
آن مرده طرب که بود شبا افسوس که ندانم کی آمد و کی شد
افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد از دست از دست عجل
بسی جگر ها خون شد نامه آمد از آن جهان که پرسم از وی
احوال مسافران چون او شد هی بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نیمی ز ما و نیمه شان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل
زین پس تو نباشی هوا خواهد بود از بودن من نبود گردون را سود
از رفتن من جهان جلالش چه سود کین آمدن و رفتنم از بحر چه بود