حرکت اسکوات دیوار با توپ

عضلات هدف :
باسن و جلو ران

نام دیگر حرکت :
اسکوات تکیه به توپ

نام انگلیسی حرکت :
fitball wall squat

نحوه انجام حرکت اسکوات دیوار با توپ

1. مطابق با ویدیو به توپ تکیه بدید و با انقباض عضلات شکم به آرامی پایین بروید و مجدد به حالت شروع برگردید.
2. هنگام نشستن، زاویه زانو نود درجه بشود و کمر صاف باشد.

3.در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/fitball-wall-squat

هر روز با توجه به ذائقه و دسترسی مواد غذایی زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط می‌تونی رژیم رو رعایت کنی ما کنارت هستیم .
https://fityar.org/