فیت یار
fityar
فیتیار یک مرکز علمی است که رژیم غذایی، برنامه تمرینی، مکمل و اصلاحی ارائه میده. خدماتی مانند
دریافت برنامه تمرینی; زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی
دریافت رژیم غذایی; زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط
دریافت برنامه اصلاحی ; بهبود ناهنجاری های اسکلتی یا عضلانی زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
با تمرین های فیتیار به وزن و تناسب اندام دلخواه خودتون برسید.
ادامه...

ویدئوهای کانال

موضوعات کانال