تمرینات تیم پرتغال برای دیدار دوستانه با حضور رونالدو

تمرینات پرتغال برای دیدار دوستانه با حضور رونالدو
دیدار دوستانه
پرتغال - اسپانیا
چهارشنبه 17 مهر ساعت 22:15