استند آپ کمدی
مهرداد اسکندری
کانال مهرداد_شو با محوریت استند آپ کمدی و از پنجره طنز قصد به چالش کشیدن موضوعات اجتماعی را دارد.

ویدئوهای کانال