حامدلک بعداز ثبت قرارداد با پرسپولیس

حامد لک پس از عقد قرارداد با باشگاه پرسپولیس بدون پاسخ گویی به خبرنگاران باشگاه را به مقصد تمرین این تیم ترک کرد