تمرین جالب اسکوچیچ برای ملی پوشان فوتبال

آخرین تمرین تیم ملی فوتبل ایران پیش از دیدار با مالی در شرایطی عصر امروز برگزار شد که دراگان اسکوچیچ برنامه ویژه ای را برای شاگردانش در نظر گرفت. یکی از آیتم های تمرین امروز تیم سرعت عمل بازیکنان از حالت نشسته به ایستاده بود که باعث ایجاد کری و البته هیجان بین ملی پوشان فوتبال ایران شد.