حرکت اسکوات کیک از پهلو

عضلات هدف :
جلو ران
باسن

نام های دیگر حرکت :
اسکات پا از پهلو
اسکوات ضربه به پهلو

نام انگلیسی حرکت:
Squat side kick

نحوه انجام حرکت اسکوات کیک از پهلو

1. پاهارو بیشتر از عرض شانه باز کنید و زانوها را خم کنید، سپس باسن رو به سمت بیرون بدید.
2. ابتدا با یک حرکت اسکوات ساده شروع به نشستن کنید و بعدا از آن با ایستادن، پای راست رو از پهلو بلند کنید، سپس همین مراحل را برای پای چپ انجام بدید.
3. هنگام نشستن نفس بگیرید و هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید.
4. دقت کنید که زانوهارو بیشتر از حد به بیرون متمایل نکنید.
https://fityar.org/Post/Exercises/squat-side-kick

خدمات مرکز تناسب اندام فیت یار :

دریافت برنامه تمرینی : زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی
دریافت رژیم غذایی : زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط
دریافت برنامه اصلاحی : بهبود ناهنجاری های اسکلتی یا عضلانی زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises