حرکت پل باسن تک پا

عضلات هدف :
جلو ران
باسن

نام انگلیسی حرکت:
Single leg glute bridge

نحوه انجام حرکت پل باسن تک پا

1. روی زمین بخوابید و پای راست را خم کرده و پای چپ صاف باشد.
2. با انقباض عضله باسن، بدن را به صورتی به سمت بالا هدایت کنید که کل بدن با پای چپ در یک راستا باشد.
3. توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت، باسن شما نباید با زمین برخورد کند و در حین بالا رفتن زانو نباید خم شود.
4. در هنگام بالا بردن بدن نفس را خارج کنید و هنگام پایین آمدن نفس بگیرید.
5. همین مراحل را با سمت دیگر بدن هم انجام دهید.
https://fityar.org/Post/Exercises/single-leg-bridge

خدمات مرکز تناسب اندام فیت یار :

دریافت برنامه تمرینی : زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی
دریافت رژیم غذایی : زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط
دریافت برنامه اصلاحی : بهبود ناهنجاری های اسکلتی یا عضلانی زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises