خواهر و برادری با دندانهایی فولادی

خواهر و برادر اهوازی که به دندان فولادی معروف هستند، با کشیدن سه کامیون به وزن ۲۹ تن با دندان، رکورد زدند!