دانلود آهنگ ایران از محمدرضا دنیا به همراه متن ترانه

آهنگ جدید محمدرضا دنیا با نام ایران

دانلود آهنگ ایران از محمدرضا دنیا با کیفیت 128

دانلود آهنگ ایران از محمدرضا دنیا با کیفیت 320

مدت زمان : 3:37

متن ترانه محمدرضا دنیا ایران :

این دشتو صحرا را ببین گاه زمستان آمده فریاد این مردم چنان طوفان به میدان آمده

گر سنگ بارد از آسمان باشن مردم در میان طفلان کوچک همچنان مردان به میدان آمده

من گویم ای روبه پیر خود را نکن اینجا اسیر شیرانو ببران را ببین این سان به میدان آمده

ایران نباشد جای تو ناید به خاکش پای تو آرش کنون در عصر ما غران به میدان آمده

من گویم ای روبه پیر خود را نکن اینجا اسیر شیرانو ببران را ببین این سان به میدان آمده

ایران نباشد جای تو ناید به خاکش پای تو آرش کنون در عصر ما غران به میدان آمده


نا گفته مانده رستمو سهرابو سام سرزمین آبا و اجدادم ببین آن سان به میدان آمده

چشم طمع بردار از ملک دلیران ای عدو با دوستان خود بگو ایران به میدان آمده

من گویم ای روبه پیر خود را نکن اینجا اسیر شیرانو ببران را ببین این سان به میدان آمده

ایران نباشد جای تو ناید به خاکش پای تو آرش کنون در عصر ما غران به میدان آمده

من گویم ای روبه پیر خود را نکن اینجا اسیر شیرانو ببران را ببین این سان به میدان آمده

ایران نباشد جای تو ناید به خاکش پای تو آرش کنون در عصر ما غران به میدان آمده

من گویم ای روبه پیر خود را نکن اینجا اسیر شیرانو ببران را ببین این سان به میدان آمده

ایران نباشد جای تو ناید به خاکش پای تو آرش کنون در عصر ما غران به میدان آمده