آهنگ ممنوع از محسن ابراهیم زاده(پاپ)

دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده با عنوان ممنوع

دانلود آهنگ ممنوع از محسن ابراهیم زاده با کیفیت 128

دانلود آهنگ ممنوع از محسن ابراهیم زاده با کیفیت 256

مدت زمان : 3:16

متن آهنگ ممنوع از محسن ابراهیم زاده :

ممنوعه عشقی که توش دروغ و خود خواهی باشه
ممنوعه عشقی که آخرش یه دوراهی باشه
ممننوعه عشقی که گاهی نباشه و گاهی باشه
ممنوعه آره ممنوعه
ممنوعه عشقی که توش دروغ و خود خواهی باشه
ممنوعه عشقی که آخرش یه دوراهی باشه
ممننوعه عشقی که گاهی نباشه و گاهی باشه
ممنوعه آره ممنوعه
وقتی که کسی برای کسی میمیره یعنی به عشق اون نفر اسیره
یعنی برای دیدنش یه عمره دم به دقیقه دلش داره میگیره
وقتی کسی برای کسی میمره دنیا رو دیگه دست کم میگیره
با همه خوبی و بدش میسازه دیگه جدایی رو نمیپذیره
ممنوعه عشقی که توش دروغ و خود خواهی باشه
ممنوعه عشقی که آخرش یه دوراهی باشه
ممننوعه عشقی که گاهی نباشه و گاهی باشه
ممنوعه آره ممنوعه
ممنوعه عشقی که توش دروغ و خود خواهی باشه
ممنوعه عشقی که آخرش یه دوراهی باشه
ممننوعه عشقی که گاهی نباشه و گاهی باشه
ممنوعه آره ممنوعه

وقتی که کسی برای کسی میمیره یعنی به عشق اون نفر اسیره
یعنی برای دیدنش یه عمره دم به دقیقه دلش داره میگیره
وقتی کسی برای کسی میمره دنیا رو دیگه دست کم میگیره
با همه خوبی و بدش میسازه دیگه جدایی رو نمیپذیره
ممنوعه عشقی که توش دروغ و خود خواهی باشه
ممنوعه عشقی که آخرش یه دوراهی باشه
ممننوعه عشقی که گاهی نباشه و گاهی باشه
ممنوعه آره ممنوعه
ممنوعه عشقی که توش دروغ و خود خواهی باشه
ممنوعه عشقی که آخرش یه دوراهی باشه
ممننوعه عشقی که گاهی نباشه و گاهی باشه
ممنوعه آره ممنوعه