سپتیک تانک فاضلاب آرکاگستر رسام

اجزای سپتیک تانک پلی اتیلنی ساخت شرکت آرکاگستر رسام
لوله ورودی فاضلاب - قسمت اول سپتیک تانک - دیواره جدا کننده و لوله T شکل - قسمت دوم سپتیک تانک - لوله خروج گاز - فلنچ خروجی فاضلاب
http://www.arkagr.ir