ناب زیست
سپتیک تانک
متعادل سازی و امکان پمپاژ فاضلاب به خصوص در مناطق روستایی و کم تراکم توسط سپتیک تانک در این مناطق به دلیل کم بودن فاضلاب، پمپاژ آن با مشکل مواجه می شود و از طرفی مواد معلق با رسوب در لوله ها باعث اختلال در سیستم جمع آوری فاضلاب می شود که سپتیک تانک هردو مشکل را بر طرف می سازند
ادامه...

ویدئوهای کانال