سپتیک تانک فایبرگلاس

با کاهش دما ، فعالیت میکروبی نیز کاهش می یابد. کاهش بیولوژیکی و شیمیایی مواد آلی در دمای پایین بسیار کند پیش می رود. مشخص شده است که میکروب های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب از 35 تا 39 درجه فارنهایت خاموش می شوند. خبر خوب در آب و هوای سرد است ، زیرا مخازن مدفون هستند ، پساب سپتیک تانک به طور متوسط تقریباً 10 تا 20 درجه فارنهایت گرمتر از دمای زمین است. به دماهای پایین تر فعالیت بیولوژیکی را تقریباً به ازای هر 50 درجه فارنهایت کاهش می دهد تا تقریباً همه فعالیتها در حدود 35 درجه فارنهایت متوقف شود و کمی بیشتر از فیلتر فیزیکی و جذب در جزء خاک و جداسازی فیزیکی در مخزن سپتیک عمل می کند. خوشبختانه اکثر مناطق تصفیه خاک ، حتی در زمستان ، به دلیل گرمای ناشی از فاضلاب ورودی و گرمای خاک اطراف ، بالای 35 درجه فارنهایت باقی می مانند.
دما همچنین بر ویژگی جریان و اختلاط در سپتیک تانک تأثیر می گذارد. تحقیقات بسیار کمی برای ارزیابی درمان سپتیک تانک در دماهای مختلف در دسترس است. یک مطالعه در مورد هضم بی هوازی فاضلاب سپتیک و اثرات دما (در دمای 41 درجه فارنهایت ، 50 درجه فارنهایت و 68 درجه فارنهایت) نشان داد که اثرات راندمان حذف آلی در زمان احتباس هیدرولیکی بالاتر ، حداقل است. این یک نتیجه مثبت برای آب و هوای سرد با ظرفیت سپتیک تانک بزرگتر است. این مطالعه نشان داد که راه اندازی سیستم ها در اواخر پاییز یا زمستان توصیه نمی شود. راکتور در دمای 68 درجه فارنهایت به طور مداوم در مقایسه با راکتورهای دیگر در 41 درجه فارنهایت و 50 درجه فارنهایت به سطوح بالاتری از عملکرد دست یافت. راکتور کار شده در دمای 41 درجه فارنهایت بیشترین تأثیر را در تغییرات HRT داشت (ویراگراوان و دیکنسون ، 1991).
دما بر نیتریفیکاسیون تأثیر بسزایی دارد و در فرایند طراحی در آب و هوای سرد بسیار مهم است. به طور کلی ، دماهای سردتر به دلیل زمان کندتر رشد باکتری های نیتریفیر کننده ، به زمان ماندگاری بیشتر سلول ها در سیستم های رشد معلق و نرخ بارگذاری هیدرولیکی پایین در سیستم های متصل متصل نیاز دارند.
حذف عامل بیماری زا در خاک بستگی به جداسازی عمودی ، میزان بارگیری مناسب شرایط خاک ، روش های توزیع ، مسدود شدن حصیر و دمای خاک دارد. در خاک با شرایط هوازی ، باکتری ها از مواد آلی تولید کننده BOD برای غذا استفاده می کنند (به معنای واقعی کلمه ، آنها BOD و مواد جامد را تجزیه کرده و آنها را ترکیب می کنند). عوامل بیماری زا در خاک محبوس می شوند ، یا با جذب بر روی ذرات خاک (برهم کنش های الکتریکی و شیمیایی بین ذرات خاک و سطوح میکروب های فاضلاب) ، یا با گیر افتادن در لجن های میکروبی ایجاد شده توسط باکتری های خاک. هنگامی که به دام می افتند ، برخی از عوامل بیماری زا به دلیل درجه حرارت نامطلوب ، کمبود رطوبت و غذا و دلایل دیگر می میرند. برخی دیگر توسط آنتی بیوتیک هایی که به طور طبیعی توسط قارچ های خاک و دیگر موجودات زنده منتشر می شوند ، مهار یا کشته می شوند. برخی دیگر در واقع طعمه باکتری های خاک شده و خورده می شوند. این روند با دمای گرمتر خاک سریعتر و با دمای سردتر کندتر پیش می رود. دمای سرد تمام واکنشهای بیولوژیکی در خاک را کند کرده و سرعت تصفیه فاضلاب را کاهش می دهد. هر دو باکتری و ویروس های فاضلاب در دمای پایین خاک بیشتر زنده می مانند ، زیرا فعالیت میکروبی طبیعی خاک کاهش می یابد.