حرکت لانجز در جا

عضلات هدف :
باسن
جلو ران

نام های دیگر حرکت :
لانچ ثابت با وزن بدن
لانگز جفت با وزن بدن
قیچی با وزن بدن

نام انگلیسی حرکت :
STATIC LOUNGE

نحوه انجام حرکت لانجز در جا

1. پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و برای شروع حرکت با پای راست یک گام به جلو بردارید.
2. سپس بدن را تا جایی به سمت پایین هدایت کنید که زاویه زانو 90 درجه شود.
3. همین مراحل را برای پای چپ تکرار کنید.
4. هنگام پایین آمدن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید.
5. دقت داشته باشید که در زمان پایین آمدن کمر نباید به سمت جلو خم شود و همچنین زانو نباید به زمین برخورد کند و در پای دیگر نیز زانو جلوتر از پنجه پا قرار نگیرد.
https://fityar.org/Post/Exercises/forward-lunges

برنامه ورزشی انعطاف‌پذیر ; باشگاه یا منزل، فرقی نمی‌کنه. تو هر جایی که دوست داری تمرین کن. ما برنامه تمرینی رو با توجه به شرایط فردیت طراحی می‌کنیم.
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises