قبل دیدن این ویدیو تمرین سرشانه نکن!!!

آسیب سرشانه یکی از رایج ترین آسیب هاست که خیلی هم دردناکه
بارعایت کردن همین چند مورد ساده میتونی هم از آسیب پیشگیری کنی و هم عضلات رو تقویت کنی

یه سر به پیچ اینستاگرام حتما بزن که کلی از این ویدیو ها و نکته هایی کاربردی داره که فکرشم نمیکنی
www.instagram.com/mohammadshahedi__
امیدوارم مفید بوده باشه