هفته ای چند جلسه بهتره تمرین کنم؟؟

توی این ویدیو میفهمی مناسب با هدفت چندجلسه باید ورزش کنی ...

یه سر به پیچ اینستاگرام حتما بزن که کلی از این ویدیو ها و نکته هایی کاربردی داره که فکرشم نمیکنی
www.instagram.com/mohammadshahedi__
امیدوارم مفید بوده باشه