.سپتیک تانک,

در نظر داشته باشید که سازه سپتیک تانک وابستگی کاملا" واضح به تحمل بار از سمت خاک دارد و این موضوع در سپتیک تانک پلی اتیلن نیز یکسان است . حداکثر خاکی که روی سپتیک تانک پلی اتیلن می توان ریخت 13 متر از تاج مخزن می باشد.