سپتیک تانک پلی اتیلن.,

بخش اول فاضلاب توسط باکتری های بی هوازی هضم شده و در اثر فعل و انفعالات صورت گرفته، مواد معلق قابل ته نشینی بصورت لجن در کف انباره ته نشین می شوند و چربی و روغن های شناور نیز بر روی سطح تجمع می یابند. ارتباط بین بخش اول و دوم به گونه ای است که امکان عبور مواد ته نشین شده و چربی های شناور شده از بخش اول به بخش دوم وجود ندارد و بدین صورت پساب زلال شده به بخش دوم منتقل می گردد. در نهایت پساب از طریق یک لوله خروجی از سپتیک تانک پلی اتیلن خارج می گردد.