رباتیک 2

تست #ربات #چیتا در فضای باز خلی سریع و قشنگ دور میزنه نظر شما چیه؟