آموزش رباتیک چالیک
صنایع آموزشی چالیک
صنایع آموزشی چالیک با بیش از 10 سال تجربه در زمینه آموزش رباتیک همواره تلاش نمودهتا در زمینه آموزش همگام با کشورهای پیشرفته پیش برود و آموزشهایی مطابق با برترین متدهای روز دنیا ارائه نماید همچنین آموزشهای آنلاین رباتیک در این مجموعه با بهره گیری از بروزترین متدهای آموزشهای آنلاین در دنیا صورت میپذیرد. آزمایشگاه های مجازی نیز با امکان آموزش به صورت آنلاین با شبیه سازی محیطیک آزمایشگاه به صورت مجازی این امکان را فراهم مینماید تا دانش آموز به صورت آنلاین بتواند در این محیط حضوریابد و آزمایشهایی…
ادامه...

ویدئوهای کانال