تست موتور پس از غرق شدن در آب

الکترو موتور پس از خروج از آب تست شده مشاهده شده است درون پمپ پر از آب شده
که در صورت تداوم کارکرد دچار مشکل خواهد شد
شرکت پویا صنعت : سازنده پی ال سی ایرانی با برند اسمارت لوگو smartlogo
تلفن : 5-66735534-021
"psmaher.ir"
"psmaher.com"