مهارتهای ویدال در تیم بارسلونا

آرتورو ویدال در تابستان 2018 با عقد قراردادی 3 ساله برای تقویت خط هافبک وارد بارسا شد. همانطور که خود ویدال در سال 2014 گفت: "بسیاری سعی می کنند از سبک من تقلید کنند ، اما من می خواهم یک چیز بگویم: من بهترین هافبک دفاعی جهان هستم. هیچ کس مثل من دفاع نمی کند و این همه گل می زند."