موسسه خیریه نورالزهرا (س)
نورالزهرا
این کانال با هدف معرفی موسسه خیریه نورالزهرا (س) که در زمینه‌های مختلفی نظیر پوشش ایتام و خانواده‌های بی سرپرست فعالیت می‌کند تاسیس شده است.همچنین این کانال به معرفی مرکز توانمندسازی نور (وابسته به موسسه خیریه نورالزهرا) می‌پردازد که در زمینه اشتغال مددجویان اقدامات جدی و راهگشایی را پیش روی خود قرار داده است
ادامه...

ویدئوهای کانال