ماجرای عجیب مذاکره تراکتورسازی با یک ستاره

علیپور: خصوصی بگویم، از تعویق لیگ خوشحال شدم!
بر اساس تصمیم هیات مدیره، محمد علیپور به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور انتخاب شد. همچنین میرمعصوم سهرابی بر اساس تصمیم مالک به عنوان عضو هیات مدیره و معاون ورزشی منصوب شد. محمد علیپور سابقه ریاست سازمان ورزش وزارت نفت را دارد.