پرشین مدیا Persian Media
پرشین مدیا
برجام و راهکارها و نظریه بازی | موازنه وحشت یا موازنه قدرت| ابعاد تازه و ناشناخته ی برجام | بخش دوم مهم
https://www.youtube.com/watch?v=D2qwXutEcwM

تجارت جنسی در پوشش طب سنتی |
https://youtu.be/QBoDeI_iAXAآینده ی دلار ! نوسانات ارزی و ارزش ریال در آینده ی ایران نرخ دلار تا کجا بالا خواهد رفت؟ مولفه های موثر در نرخ دلار
https://www.youtube.com/watch?v=ifG9bmwnk-0

چرا مستقیم با امریکا مذاکره نمی کنیم؟ |
https://www.youtube.com/watch?v=EKB_SI4v0IY
ادامه...

ویدئوهای کانال