ساخت پهلو های خوش فرم با 5 حرکت حرفه ای

ولی یه نکته مهم برای چربی سوزی پهلو و کاهش چربی هست


️ اونم رعایت رژیمِ...

از اهمیت رژیم هرچی بگم کم گفتم در کنارش سعی کن این تمرینات رو حتما انجام بدی که به بهترین نتیجه برسی

️ برنامه پیشنهادی تمرین :
00:09 : ۱۸-۲۰-۲۰ : bent knee twist
russian twist:: ۱۵-۱۸-۲۳ 00:18
00:32 ثانیه ۴۵ ×۳ :side plank
heel taps : ۲۰-۲۵-۳۰ 00:42
oblique crunch : ۱۵-۲۰-۲۵ 00:53


دوستون دارم چاکرررررریم️
راستی تمرین پهلو تو برنامه هات انجام میدی؟؟
راستی یه سر به پیچ اینستاگرام حتما بزن که کلی از این ویدیو ها و نکته هایی کاربردی داره که فکرشم نمیکنی
www.instagram.com/mohammadshahedi