اخبار کوتاه ورزشی 25 شهریور 99

استوکس نیامده فسخ کرد!
آنتونی استوکس تنها پس از ۳ هفته قرارداد خود را با تیم لیوینگستون فسخ کرد. باشگاه اسکاتلندی دلیل فسخ قرارداد را ممانعت این بازیکن از تمرین بر روی چمن مصنوعی اعلام کرد.