آموزش موسیقی مجازی، تاریخ موسیقی ایران

این تاریخ زیبا و سراسر فراز و نشیب را از گروه فرهنگی گرزمان به یادگار بشنوید.
موسیقی متن استادان جواد معروفی و همایون خرم از آلبوم بهار گلها
گوینده: بانو مریم نظامی نژاد (گوینده پیشکسوت رادیو اصفهان)
پژوهشی از پیمان پورشکیبائی و رضا جدیدی از کتاب از رود خشک تا بانگ تر ایشان.
ناشر: رهی
با گروه فرهنگی گرزمان در تلگرام و اینستاگرام همراه شوید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir