پیام آرت
پیام آرت
در نوازندگی گیتار حرفه ای شوید.با " اپلیکیشن گیتاریار"مناسب برای تمامی گیتاریست ها ، ویژه الکتریک نوازان دریافت " گیتاریار " از کافه بازار/ دریافت " گیتار یار " از مایکتhttps://cafebazaar.ir/app/pjsoftware.pjleadguitar/?l=faدریافت " گیتار یار " از مایکت :https://myket.ir/app/pjsoftware.pjleadguitar
ادامه...

ویدئوهای کانال