مهرداد گلابکش افشار آهنگ دیدار

آهنگ جدید مهرداد گلابکش افشار با نام دیدار

دانلود آهنگ دیدار از مهرداد گلابکش افشار با کیفیت 128

دانلود آهنگ دیدار از مهرداد گلابکش افشار با کیفیت 320

مدت زمان : 4:32

متن ترانه مهرداد گلابکش افشار دیدار :

از نخستین روز دیدار مانده ای در یادم ای یار در تمام خاطراتم بینمت هر لحظه صدبار

از نخستین روز دیدار امشبو شبهای بسیار در کتاب خاطراتم میشود نام تو تکرار

در کتاب خاطراتم میشود نام تو تکرار

گر تو میگریزی از نگاهم پشت شبهای سیاهم میرویم منزل به منزل در این خلوت تنهایی

اما بوده ای همیشه با ما ای چراغ روشن دل بوده ای همیشه با ما هم به خوابو هم به رویا

در خیالو خاطره میشوی هر لحظه پیدا

لحظه هایم پر شد از یادت از نخستین لحظه ی دیدار این دل دیوانه عاشق شد

شد تو را از جان خریدار

لحظه هایم پر شد از یادت از نخستین لحظه ی دیدار این دل دیوانه عاشق شد

شد تو را از جان خریدار

از نخستین روز دیدار مانده ای در یادم ای یار در تمام خاطراتم بینمت هر لحظه صدبار

از نخستین روز دیدار امشبو شبهای بسیار در کتاب خاطراتم میشود نام تو تکرار

در کتاب خاطراتم میشود نام تو تکرار

,دی دار