اولین مصاحبه محمود فکری به عنوان سرمربی استقلال

اولین مصاحبه محمود فکری به عنوان سرمربی رسمی تیم فوتبال استقلال در محل این باشگاه