تجهیزات دامپروری

نمایش وسیله‌ای بسیار کابردی که در دامداری های صنعتی پرورش گوسفند و بز از آن برای نگهداری و مهار این حیوان جهت انجام کارهایی همچون خوراندن دارو و سم چینی استفاده می شود. "پرورش و فروش گوسفند"