دامداری و دامپروری
مهدی
معرفی جدیدترین روش ها و ابزارآلاتی که امروزه در مجتمع های پرورش دام هایی همچون گوسفند، گاو و بز مورد استفاده دامداران برای بهبود راندمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویدئوهای کانال