آموزش آنلاین تاریخ موسیقی ایران

تاریخ موسیقی ایران
قسمت دوازدهم

موسیقی متن استادان جواد معروفی و همایون خرم از آلبوم بهار گلها
گوینده بانو زهرا مظفری
جهت آشنایی بیشتر با گروه فرهنگی گرزمان به آدرس های زیر مراجعه کنید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir