ربات جمع‌آوری فضولات گاوداری

با مدرن شدن تجهیزات گاوداری‌های صنعتی، امروزه فرایند پاکسازی و دفع فضولات و فاضلاب دامداری ها نیز به عهده ربات‌های خاصی گذاشته شده است که نمونه‌ای از آنها را در این ویدیو می‌توانید مشاهده نمایید.