دستگاه بسته بندی نوشمک

دستگاه بسته بندی نوشمک مسائلی جهت بسته بندی نوشمک در مرحله آخر که نیاز به سلفون دارد مناسب می باشد و می تواند به صورت تک عددی یا چندتایی به شکل دو سر پرس بسته بندی را انجام دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.masaelimachine.com مراجعه فرمائید. شماره تماس : 7-03135723006 و 5-03135722580