ماشین سازی عدیلی
عدیلی
ماشین سازی عدیلی طراح و سازنده دستگاه های بسته بندی افقی (پیلوپک)
بسته بندی محصولاتی همچون: انواع مواد غذایی، انواع قطعات، لوازم و تجهیزات پزشکی

ویدئوهای کانال