سه مستند: بازسازی کاخ جهان نما، مسجد جامع اصفهان، و تارهای پشم

00:00 - 30:55 : مستند بازسازی کاخ جهان نما (کاخ صاحبقرانیه در مجموعه نیاوران) در سال 1356 به کارگردانی عباس کیارستمی
30:56 - 40:45 : مستند مسجد جامع اصفهان به کارگردانی منوچهر طیاب
40:46 - 51:54 : مستند تارهای پشم به کارگردانی شفتی