انیمیشن نحوه اجرای سقف وافل توسط شرکت گنبد فیروزه

منبع:https://uboot.in/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%84/
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک بالا مراجعه فرمایید.
این تکنولوژی جایگزینی مناسب و بهینه برای سیستم‌های متداول اجرای سقف بوده و به‌منظور پوشش دهانه‌های بلند در سازه مورداستفاده قرار می گیرد. در اجرای این نوع سقف از قالب‌های پلاستیکی غیرماندگار استفاده می شود. این قالب‌ها پس از اتمام بتن‌ریزی سقف می‌توانند مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. بسته به اینکه قالب‌ها به فرم طولی و یا مربعی باشند، سقف دارای عملکرد باربری به‌صورت یک و یا دوطرفه می‌باشد.مزیت ویژه قالب‌های وافل گنبد فیروزه طراحی قالب های قفل دار می‌باشد که به‌صورت انحصاری توسط این شرکت در حال تولید و عرضه به بازار می‌باشد. قابل‌ذکر است که این دال‌ها موردتأیید مرکز تحقیقات مسکن و نظام‌مهندسی سراسر کشور می‌باشد.