مستند قنات قصبه گناباد

این مستند به صورت رایگان بر روی وبگاه شبکه مستند به نشانی http://www.doctv.ir/programs/7353 قرار گرفته است.