پرورش بز سانن

پرورش و نگهداری بز سانن به دلیل سودآوری مناسب، در چند سال اخیر بسیار مورد توجه دامداران قرار گرفته است. درباره نحوه نگهداری این نژاد در آدرس درج شده، مطالب دقیق‌تری را می‌توانید مطالعه نمایید. https://bazargosfand.com/%d8%a8%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%86/