سوله فری استال - 22220266-021

گاوداری و پرورش گاو با اهداف مختلف از دیرباز به عنوان یک اشتغال سنتی وجود داشته و بعد از انقلاب صنعتی، اکنون چند دهه است که به صورت کاملاً صنعتی و مکانیزه در آمده است و در قالب سوله دامداری پیگیری می شود. پیشرفت های اخیر در این حوزه به قدری باعث جذابیت صنعت گاوداری شده است و همه ساله بر شمار فعالان جدید این صنف افزوده می گردد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84/