قطعات برج خنک کننده

قطعات برج خنک کننده که تاثیر زیادی در عملکرد و طول عمر کولینگ دارند باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند تا راندمان برج خنک کننده افت نکند.به همین دلیل گروه کارخانجات دما گستر قطعات برج خنک کننده را با نشان استاندارد و ضمانت تولید و عرضه مینماید.برای مشاهده محصولات به آدرس http://dama-goostar.ir/fa/page/42/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87 مراجعه نمایید.