شیردوش چرخشی

امروزه به کمک تجهیزات مدرنی که برای افزایش بازدهی در صنعت دامپروری ساخته شده است، فرایندهایی همچون شیردوشی به راحتی و با سرعت بیشتر انجام می‌شود. در مورد مزایای "تولید شیر گاو و گوسفند" بیشتر بخوانید.