گوسفند مرینوس

گوسفند مرینوس نژادی بسیار خوب مرغوب جهت تولید پشم در جهان محسوب می شود. برای اینکه با این نژاد بیشتر آشنایی پیدا کنید به سایت بازار گوسفند سری بزنید.