تخلیه اجباری ساکنان سن دیه گو

آتش سوزی که اواخر روز چهارشنبه در نزدیکی نواحی در شمال شهرستان سن دیه گو در ایالت کالیفرنیا آغاز شد، به سرعت دست کم ۵۰ هکتار از اراضی آن را دربر گرفت و به منطقه کمپ پندلتون نورث سرایت کرد و موجب صادر شدن دستور تخلیه اجباری بخش‌هایی از پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در پندلتون و ساکنان منطقه شد.