گوسفند رومانوف

فیلم کوتاه از نژاد بسیار خوب گوسفندان رومانوف. چنانچه به نگهداری و پرورش گوسفندان خارجی علاقه مند هستید، پیشنهاد می کنم حتما با این نوع نژاد بسیار پربازده آشنایی پیدا کنید. "گوسفندان"