روز کشتی

آیین کُشتی تقلید الگوی کهن کُشتی مهر و خورشیداست.
نخست این که پهلوان مانند مهر جامه ای بر تن ندارد و تنها بر میان خود لُنگی یا تنکه ای دارد.
دو کشتی گیر در پایان کشتی بنا به سنت با دست های چپ بازوهای راست یکدیگر را می گیرند و با دست های راست به یکدیگر دست می دهند.
این رسم مهر است که به خورشید دست داد و همانطور که مهر و خورشید با این دست دادن یار و دوست یکدیگر شدند
دو کشتی گیر نیز هرگز محق نیستند با یکدیگر دشمن باشند و اگر کینه ای پدید آید باید یکدیگر را ببوسند و آشتی کنند.

از کتاب از اسطوره تا تاریخ دکتر مهرداد بهار
موسیقی چکاد از آلبوم دستان ساخته استاد پرویز مشکاتیان
دعوتتون می کنیم در سایت، تلگرام و البته اینستاگرام گروه فرهنگی گرزمان (گَرُزمان) با ما در ارتباط باشید:

Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir